Mórhő – a móri távhőszolgáltató

Mórhő háttérkép csövekkel

A móri távhő szolgáltató

157_2005 Korm. rendelet táblázatai

127_2012 Távhőszolgáltatói működési engedély

Adatkezelési szabályzat

Primer energia átalakítási tényező

Primer energia átalakítási tényező 2023

 

Közérdekű adatok – Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok
A szervezeti struktúra
Vezető neve, beosztása, elérhetősége
Ügyfélkapcsolati vezető
Testületi szerv

1.2. Felügyelt költségvetési szervek
1.3. Gazdálkodó szervezetek
1.4. Közalapítványok
1.5. Lapok
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1.7. Költségvetési szervek

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre (jogszabályok, dokumentumok)
2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.3. Közszolgáltatások

Közszolgáltatás megnevezése: Távhőszolgáltatás
Közszolgáltatások tartalmának leírása
Közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
Közszolgáltatások díja

2.4. A szerv nyilvántartásai
2.5. Nyilvános kiadványok
2.6. Döntéshozatal, ülések
2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.8. Hirdetmények, közlemények
2.9. Pályázatok
2.10. Közérdekű adatok igénylése

(Illetékes szervezeti egység neve: Ügyvezető; elérhetősége: 0622/ 407-315; ugyfelszolgalat@morho.hu; információs jogokkal foglalkozó munkatárs: Pallag Róbert ügyvezető)

2.11. Közzétételi listák

Üzletszabályzat
A számvitelről szóló törvénynek megfelelő formában az előző év gazdálkodási év adatai
Közszolgáltatási szerződés
A távhőszolgáltató szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások feltételei, pályázatok adatai
Az illetékes fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége, a felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk
157/2005 (VIII.15.) Korm. rendeletet 4. mellékletében meghatározott információk
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végző energetikai tanúsítók, valamint az energetikai auditálást végző személyek elérhetősége
Energetikai szakreferensi éves jelentés
Primer energia átalakítási tényezők és megújuló energia részarányok
Közadatok újrahasznosítása

III. Gazdálkodási adatok

3.1. Számviteli törvény szerinti beszámoló
3.2. Létszám és összesített béradatok
3.3. Támogatások
3.4. Szerződések
3.5. Koncessziók
3.6. Egyéb kifizetések
3.7. Európai Unió által támogatott fejlesztések
3.8. Közbeszerzés

advanced-floating-content-close-btn