Mórhő – a móri távhőszolgáltató

Mórhő háttérkép csövekkel

A móri távhő szolgáltató

Mórhő Kft. „M”

    11456687-3530-113-07              
    Statisztikai számjel              
                   
    07-09-005144              
    Cégjegyzék száma              
                   
„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)              
          adatok E Ft-ban        
Sor-szám   A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosí-tásai Tárgyév        
a   b c d e        
1 A. Befektetett eszközök 582 066   944 562   24,06%   24,06%
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 262   872        
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 581 804   943 690        
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK              
5 B. Forgóeszközök 1 826 673   1 900 322   75,50%   75,50%
6 I. KÉSZLETEK 127   3 427   0,01%    
7 II. KÖVETELÉSEK 319 363   231 662   13,20%    
8 III. ÉRTÉKPAPÍROK              
9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1 507 183   1 665 233   62,30%    
10 C. Aktív időbeli elhatárolások 10 592   7 154   0,44%   0,44%
                   
11   Eszközök összesen 2 419 331   2 852 038   100,00%   100,00%
                   
                   
                   
Keltezés: 2024. május              
        a vállalkozás vezetője (képviselője)          
    P.H.              
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    11456687-3530-113-07              
    Statisztikai számjel              
                   
    07-09-005144              
    Cégjegyzék száma              
                   
„A” MÉRLEG Források (passzívák)              
          adatok E Ft-ban        
Sor-szám   A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosí-tásai Tárgyév        
a   b c d          
12 D. Saját tőke 1 824 517   2 129 264   75,41%   75,41%
13 I. JEGYZETT TŐKE 450 000   450 000   18,60%    
14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)              
15 III. TŐKETARTALÉK 3 184   3 184   0,13%    
16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -650 542   459 260   -26,89%    
17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 1 051 000   895 773   43,44%    
18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK              
19 VII. ADÓZOTT EREDMÉNY 970 875   321 047   40,13%    
20 E. Céltartalékok              
21 F. Kötelezettségek 530 891   362 003   21,94%   21,94%
22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK              
23 II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK              
24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 530 891   362 003   21,94%    
25 G. Passzív időbeli elhatárolások 63 923   360 771   2,64%   2,64%
                   
26   Források összesen 2 419 331   2 852 038   100,00%   100,00%
                   
                   
                   
Keltezés: 2024. május 21.              
        a vállalkozás vezetője (képviselője)          
    P.H.              

Mórhő Kft. „EK”

    11456687-3530-113-07      
    Statisztikai számjel      
           
    07-09-005144      
    Cégjegyzék száma      
           
„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS      
(összköltség eljárással)     adatok E Ft-ban
Sor-szám   A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosí-tásai Tárgyév
a   b c d e
1 I. Értékesítés nettó árbevétele 1 225 506   885 017
2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke      
3 III. Egyéb bevételek 804 833   516 450
    III. sorból: visszaírt értékvesztés 863   643
4 IV. Anyagjellegű ráfordítások 869 845   956 956
5 V. Személyi jellegű ráfordítások 44 107   52 719
6 VI. Értékcsökkenési leírás 43 315   63 751
7 VII. Egyéb ráfordítások 101 514   2 614
8 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE  (I±II+III-IV-V-VI-VII) 971 558   325 427
9 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei      
10 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai      
11 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)      
12 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) 971 558   325 427
17 X. Adófizetési kötelezettség 683   4 380
18 D ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 970 875   321 047
           
           
           
Keltezés: 2024. május 21.      
        a vállalkozás vezetője (képviselője)  
    P.H.      
advanced-floating-content-close-btn
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.