Panaszok

(4) b) a felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos  információk:

Személyes ügyfélfogadás rendje:

Pénztári nyitvatartás (Központi épület – Mór Dózsa Gy. u. 22/A):
Hétfőtől csütörtökig: 7-10 óráig, 13-16 óráig
Pénteken: pénztár szünnap

Ügyfélszolgálat nyitvatartás:
Hétfőn és Szerdán: 8-10 óráig, 13-15 óráig
Kedd: szünnap
Csütörtökön: 8-10 óráig
Bejelentések fogadása, igazolási igények leadása a pénztárban 13-16 óráig.
Pénteken: szünnap

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-22-407-315 Fax: 06-22-407-315
Hibabejelentés: 06-22-407-315; vagy 06-22-562-072 üzenetrögzítő, 06-20-342-4043
Email: felugyelet@morho.hu

(4) c) a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége:

 

Az ügyfelek panaszukkal a távhőszolgáltató ügyfélszolgálati irodájához vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhatnak.

Panaszok benyújtása több formában történhet:
–          személyesen

–          telefonon

–          postai vagy elektronikus úton

–          faxon

A panaszbejelentések, illetve a közérdekű bejelentések kivizsgálásáról és az írásban történő válaszadás határidejéről a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV.törvény (Fgytv) előírásai szerint kell eljárni.

A Fgytv 17/B.§.(5) bekezdése szerint az írásbeli panaszt a szolgáltató  a beérkezését követően tizenöt napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles.

A panasz elutasítása esetén a szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

Amennyiben az ügyfél a panaszbejelentésre kapott válasszal nem ért egyet, vagy a panaszait nem orvosolták, a következő hivatalokhoz fordulhat:
Fejér Mergyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyzési és Fogyasztóvédelmi Főosztály/ Fogyasztóvédelmi Osztály
(8000.Székesfehérvár,Piac tér 12-14.)

Üzletszabályzatban foglaltak be nem tartása esetén:

Mór Város Város Jegyzőjéhez(8060, Mór Szent István tér 6.)

a távhőtermelő és távhőszolgáltató működési engedélyében előírt követelmények,feltételek

be nem tartása esetén:
Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz         (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.)

fentieken túl a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető testületéhez

(8000.Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.)

Fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége:

Fejér Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédemi Főosztály/ Fogyasztóvédelmi Osztály

8000.Székesfehérvár, Piac tér 12-14.

Tel.: 22 501-626

E-mail: fogyved_kdf_szekesfehervar@nfh.hu

 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

8000.Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4.

Tel.:22 510-310

E-mail: ugyfelszolgalat@fmkik.hu

 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete

8ooo.Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Székesfehérvári Járásbíróság

8000.Székesfehérvár, Dózsa György tér 1.

E-mail: birosag@szfvar.birosag.hu

 

Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület

8000.Székesfehérvár, Csanádi tér 1-2.

    • E-mail:

info@szfve.hu