Mórhő – a móri távhőszolgáltató

Mórhő háttérkép csövekkel

A móri távhő szolgáltató

Lakásfenntartási támogatás

Szociálisan nehéz helyzetben lévő ügyfeleink kérhetik Mór Város Önkormányzatától ezt a támogatást, melyet az Önkormányzat – az igénylés pozitív elbírálását követően – havi rendszerességgel folyósít a szolgáltatónak, s a folyósítást követő havi hőszolgáltatási számlákban az összeg számlacsökkentő tételként jelenik meg.

Adósságkezelési szolgáltatás

Hátralékos ügyfeleink szociális rászorultságuk esetén kérhetik Mór Város Önkormányzatának anyagi segítségét tartozásuk rendezéséhez. Ennek érdekében fel kell keresniük az Önkormányzat ügyfélszolgálati irodáját és a kérelem benyújtását követően az Önkormányzat határozatban értesíti az ügyfelet döntésről, pozitív elbírálás esetén a támogatás mértékéről. A támogatást a szolgáltatónak utalják át, Társaságunk ezt a hátralék csökkentésére könyveli.

A támogatásokról részletes leírás a található a Mór Város Önkormányzat honlapján: www.mor.hu

Mór Város önkormányzata támogatja az iparosított technológiával épült társasházak energetikai felújítását. A pályázatokról részletesen a www.mor.hu honlapon olvashatnak.

 

Országos pályázatok elérhetőségei:

http://www.szechenyi2020.hu/

http://www.nkek.hu/

http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/index.html

advanced-floating-content-close-btn